(Belga) Het cdH is bereid om alles in het werk te stellen om het land tot minstens in 2009 uit de impasse te helpen. Wat er ook gebeurt, het land moet worden bestuurd op sociaaleconomisch vlak. Dat heeft partijvoorzitster Joëlle Milquet gezegd na afloop van het partijbestuur van de Franstalige humanisten.
Omringd door de partijkopstukken voegde Milquet eraan toe "dat iedereen met verantwoordelijkheid in het noorden en zuiden van het land moet zeggen dat dit een prioriteit moet zijn. Het heeft nooit in de lijn van de bedoelingen van de Franstaligen gelegen om wat dan ook in de frigo te stoppen". Naar de toekomst toe, vroeg Milquet zich af of het niet aangewezen is het beleid van de regering op socio-economisch vlak los te koppelen van een groot institutioneel debat, dat op een onafhankelijke manier moet plaatsvinden tussen partners en met precieze termijnen en een precies menu. Ze benadrukte dat de komende dagen de partijbelangen en verkiezingseisen geen voorrang mogen krijgen op de "eisen van de staat". (DWM)