(Belga) N-VA-voorzitter Bart De Wever vindt het ontslag van Yves Leterme logisch, vermits de Franstaligen op alles neen zeggen. Zo zei hij voor de aanvang van een vergadering met de federale parlementsleden van de partij. "Leterme heeft gelijk als hij zegt dat de limieten van het federaal model bereikt zijn", aldus nog de voorzitter.
Kamerlid Jan Jambon vond dat de Franstaligen geoogst hebben wat ze zaaiden door op alles neen te zeggen. "Ze hebben de premier nog geen schaamlapje gegund", voegde hij eraan toe. De Wever zei dat het ontslag van Yves Leterme niet onverwacht kwam. Hij werd zelf op de hoogte gebracht kort na de afloop van het partijbestuur maandagavond. Hij benadrukte dat de interne beslissing binnen CD&V een rol gespeeld heeft, en dat het ontslag niet het gevolg was van de druk van N-VA op het kartel. De Franstaligen hebben volgens hem geen schrik om de dictatuur van de minderheid te voeren. Vermits ze een totaal andere conclusie hebben over hoe het verder moet, lijkt het De Wever erg moeilijk om een regering te vormen. (DWM)