(Belga) Voor CD&V heeft het huidige federale overlegmodel zijn limieten bereikt. "Het zwaartepunt moet naar de regio's verlegd worden. Het huidige federale model is uitgeput en aan het einde van zijn Latijn." Zo verwoordde CD&V-Kamerfractieleider Servais Verherstraeten de teneur bij CD&V voor een fractievergadering in het parlement.
De beslissing van premier Leterme om zijn ontslag aan te bieden, wordt door zijn partij gezien als de juiste beslissing. "Leterme heeft alles gedaan wat menselijk mogelijk was om te doen wat nodig was", onderstreepte voorzitster Marianne Thyssen. Sommige CD&V'ers, onder wie Servais Verherstraeten en Tony Van Parys, pleiten openlijk voor een confederaal kader waarbij de deelstaten het zwaartepunt van de besluitvorming worden. Verschillende partijleden suggereren intussen dat de bal nu in het kamp van de Franstaligen ligt. Voorzitster Thyssen wilde niet luidop zeggen dat de Franstaligen nu aan zet zijn, maar ze kunnen volgens haar alvast "meer inspanningen doen om tot resultaten te komen". Voor CD&V blijft de staatshervorming alvast "een belangrijk punt". (DWM)