(Belga) MR-vicepremier en -voorzitter Didier Reynders zegt maandagavond te betreuren dat premier Yves Leterme heeft beslist om het ontslag van de regering aan te bieden.
"Ik vind het spijtig dat het sociaal-economische werk van de regering op deze manier in gevaar wordt gebracht", verklaarde Reynders maandagavond aan Belga. "We zullen nu bekijken wat mogelijk is om toch nog de beslissingen uit te voeren, maar zonder regering zal dat niet makkelijk zijn. Het is vooral spijtig omdat de Franstaligen hadden aanvaard om een nieuwe dialoog van gemeenschap tot gemeenschap op gang te brengen. Ik had aanvaard om die samen met de Vlaamse minister-president Kris Peeters voor te zitten. De Franstaligen hebben al de nodige inspanningen geleverd om de communautaire onderhandelingen weer op gang te trekken." Reynders verduidelijkte nog dat de eerste minister hem op de hoogte heeft gebracht van zijn beslissing. "Ik heb dan eerst mijn ministers en staatssecretarissen en de voorzitter van de Senaat verwittigd. Ik heb voor 10.30 uur dinsdag ook een vergadering van mijn parlementaire fracties belegd en in de namiddag plan ik een vergadering met de Franstalige partijen", stelde de MR-voorzitter. (KWO)