(Belga) De Vlaamse regering en de sociale partners hebben maandag een akkoord bereikt over een actieplan met als doel talenten te ontdekken, te ontwikkelen en in te zetten. De regering trekt daarvoor over drie jaar tijd 38 miljoen euro extra uit. "Het is een breed akkoord dat de bakens uitzet voor een andere arbeidsmarkt", vindt minister van Werk en Onderwijs Frank Vandenbroucke (sp.a).
Het akkoord - de zogenaamde competentieagenda - is het sluitstuk van het Meerbanenplan waarover de Vlaamse regering het begin vorig jaar eens raakte. Centraal daarin staat talentontwikkeling, zowel op school, als op de werkvloer en bij werklozen. De agenda bevat tien krachtlijnen die elk vaak erg gedetailleerd worden vertaald in concrete acties. In het oog springt het engagement om stageplaatsen te creëren. Zo komen er elk jaar 75.000 stageplaatsen voor leerlingen uit het TSO en het BSO. Doel is dat elke leerling vanaf 2009 de garantie heeft dat hij minstens twee weken stage kan lopen. Ook voor leerkrachten praktijk en techniek komen er gespreid over vijf jaar 30.000 plaatsen. Er komt ook een uitbreiding van het proefproject in dertien Vlaamse steden en gemeenten over de aanpak van jonge werklozen naar heel Vlaanderen. (KVA)