(Belga) De sp.a opent een meldpunt waar mensen met klachten over leningen bij Citibank terecht kunnen. Na de beschuldigingen van kamerlid Hans Bonte vorige week over de bank - hij stelde dat Citibank de armen nog dieper de armoede induwt - regende het volgens partijvoorzitter Vande Lanotte klachten over wanpraktijken. De sp.a wil de klachten nu bundelen en doorspelen aan de bevoegde instanties.
Volgens de Vlaamse socialisten voert Citibank een uitgekiende strategie tegenover mensen die al diep in de schulden zitten. Via agressieve technieken worden zij nog bijkomende leningen of kredieten aangesmeerd, waardoor de betrokkenen nog dieper in de miserie wegzinken, luidt het. Aangezien het om mensen gaat die in een zwakke positie zitten, dienen zij niet snel klacht in. Jaarlijks krijgen officiële instanties een vijftigtal klachten binnen. Sinds de uitlatingen van Bonte liepen op één week tijd al evenveel klachten binnen, van gedupeerden, maar ook van werknemers bij de bank zelf. Heel wat OCMW's, die met schuldbemiddeling bezig zijn, bevestigen volgens Vande Lanotte de vele klachten. Het meldpunt is: meldpuntcitibank@s-p-a.be. (LIM)