Familie de Neve de Roden schenkt kerk rouwblazoenen

In kasteel Blauwendael mochten leden van de kerkraad de rouwblazoenen van wijlen baron en barones de Neve de Roden in ontvangst nemen.

Baron Georges de Neve de Roden (tweede van rechts) overhandigde de rouwblazoenen van zijn ouders aan het kerkbestuur.Jan Van de Velde
Baron Georges de Neve de Roden (tweede van rechts) overhandigde de rouwblazoenen van zijn ouders aan het kerkbestuur.Jan Van de Velde © Jan Van de Velde
Obiits of rouwblazoenen werden in adellijke kringen speciaal gemaakt bij het overlijden van een familielid. Die obiits werden dan later opgehangen in de parochiekerk of de privé-kapel. Met de kennis die ...