Driehonderd vliegers voor kinderen in oorlog

De meer dan driehonderd leerlingen van het Sint-Jozefsinstituut hebben op het Leuvense Ladeuzeplein vliegers opgelaten onder het motto 'Vliegers voor vrede'. Ze betuigen zo hun steun en solidariteit met kinderen in oorlogsgebieden. Dit jaar gaat hun aandacht in het bijzonder naar de Palestijnse circusschool waar kinderen op een creatieve manier leren omgaan met dagelijks geweld. (STL) Koen Merens

© Koen Merens