Brief van Guillaume van der Stighelen

De best denkbare steun

Hoe kan je als vriend, als buur, als familie helpen als iemand een dierbare verliest? Hoe kan je de naasten van Wouter Weylandt tot steun zijn? GUILLAUME VAN DER STIGHELEN bevindt zich in de weinig benijdenswaardige situatie dat hij daar suggesties voor kan geven, omdat hij zelf recent ervaringsdeskundige is geworden.

© LUCA ZENNARO

Aan vrienden, buren en naaste familie van de ouders van Wouter Weylandt, van zijn zus en van de mama van zijn kindje. En aan iedereen die een band met hen heeft.Besten ...