Stookoliefonds

De tegemoetkoming door het OCMW voor de aankoop van stookolie tot eind april is nu uitgebreid tot gezinnen met een netto belastbaar inkomen tot 22.873 euro. Voor info: Sociale Dienst OCMW, Kasteeldreef 50 (tel. 053-80.20.22 (hls)