OCMW

In 2007 betaalde het OCMW 19 leefloners uit, meestal slechts voor enkele maanden. En 21 inwoners genoten (beperkte) financiële steun.

Voorts is het OCMW tussengekomen onder de vorm van voorschotten, financiële ...