In ruil voor 1,5 miljard wordt Ethias de facto genationaliseerd. De First-rekening wordt aangepast.

Van onze redacteursIsabel Albers

De witte rook bij Ethias zat gisteren vol verrassingen. De onderlinge verzekeraar slaagde er immers niet in om de 1,5 miljard euro uitsluitend te verzamelen bij de lokale besturen en regionale overheden, de historische aandeelhouders van Ethias. Tegen de middag raakte bekend dat ook de federale regering geld in Ethias zou investeren.

Uiteindelijk beslisten de Vlaamse, de Waalse en de federale regering om elk 500 miljoen euro te pompen in Ethias. In ruil daarvoor krijgen de drie regeringen een blokkeringsminderheid van elk 25 procent plus één aandeel. Maar dat was lang niet de enige concessie die Ethias moest doen.

De drie resterende mutualiteiten van Ethias - Ethias Leven, Arbeidsongevallen en Brand/Gemeen Recht - zullen wellicht worden 'gedemutualiseerd' en ondergebracht worden in een naamloze vennootschap. Dat moet niet alleen de goede werking en de transparantie bevorderen, maar maakt het ook makkelijker om vers geld in Ethias te injecteren.

De drie regeringen, die Ethias op die manier de facto nationaliseren, zullen de komende uren en dagen een nieuwe raad van bestuur aanstellen. De huidige raad van bestuur was namelijk erg gepolitiseerd en bevatte veel te weinig financiële expertise. Daar komt straks verandering in.

Of ook Ethias-voorzitter Steve Stevaert moet opstappen, is onduidelijk. Maar het was veelzeggend dat premier Yves Leterme (CD&V) daar gisteren geen uitsluitsel over kon geven.

Stevaert stelde eerder op de dag wel de nieuwe top van Ethias voor. Het directiecomité zal nu geleid worden door een nieuw Waals-Vlaams duo: De Luikse professor Bernard Thiry, die erg dicht staat bij PS-voorzitter Elio Di Rupo, en Hans Verstraete, de huidige topman van Ethias-dochter Nateus.

Een eerste belangrijke beslissing die het nieuwe topduo gisteren aankondigde, betrof de populaire First-rekening, een zogenaamde tak21-spaarverzekering met gewaarborgd rendement, waar de voorbije jaren ruim 200.000 Belgen hebben op ingeschreven.

Ethias gaat de oude First-rekening - die door haar risicovolle financiering een financiële put bij Ethias veroorzaakte - laten uitdoven en vervangen door een nieuw product tegen minder gunstige voorwaarden voor de klanten. 'We gaan daarbij wel alle contractuele verbintenissen naleven', benadrukte Verstraete gisteren.

Of dit nu het einde is van de crisis bij Ethias, valt af te wachten. Premier Leterme dacht gisteren van wel. Maar ex-topman Guy Burton sprak vorige vrijdag in La Tribune nogandere taal. Hij had het toen over 'een injectie van 3 miljard euro om de toekomstige groei te vrijwaren'.

Blz. E2 Doek valt over First-rekening.