Evenveel Nederlands als Engels in Wallonië

Van de Waalse leerlingen die in het middelbaar onderwijs een vreemde taal leren, volgen er ongeveer evenveel het Nederlands als het Engels als eerste vreemde taal. Een kleine groep kiest voor Duits, 20 procent volgt geen enkele vreemde taal. Opvallend is dat in alle Waalse provincies een groter aantal scholieren Nederlands volgt dan Engels, behalve in Luik. Daar is het Engels meer dan dubbel zo populair als het Nederlands.

In het Franstalige Brusselse onderwijs volgt 88 procent Nederlands als eerste vreemde taal, bijna 12 procent volgt geen ...