Parlement is geen verlengstuk van de regering

Het hart van de democratie

Parlementsleden moeten niet slaafs de bevelen volgen van ‘hun' ministers, vindt WALTER ZINZEN. Daarom moeten de socialistische parlementsleden zich niet zomaar neerleggen bij de afspraken die ministers van hun partij hebben gemaakt over de ‘miserietaks'.
Het hart van de democratie
Waarom zouden socialistische parlementsleden het over de miserietaks niet oneens mogen zijn met ‘hun' ministers?Pol De Wilde © Pol De Wilde - Corelio

Minister-president Kris Peeters was afgelopen week niet in zijn hum. De SP.A, een coalitiepartner in zijn regering , wilde niet meer weten van de verhoging van de ‘miserietaks', een belasting die geheven wordt bij de verdeling van vastgoed, vaak na een echtscheiding (DS 18 april). In de kabinetsraad hadden de socialistische ministers wél ingestemd met die verhoging, een maatregel die 30 miljoen moest opbrengen. En nu, riep een verontwaardigde Peeters, komt de SP.A hierop terug en dan nog wel in de media. ‘Dit is niet voor herhaling vatbaar', voegde hij er lichtjes dreigend, nog aan toe. CD&V en N-VA konden niet snel genoeg hun regeringsleider bijtreden.De kiesgerechtigde burger vraagt zich verbijsterd af waarover dit in hemelsnaam ging. Want als de boosheid van de minister-president één ding bewijst, dan is het wel dat hij nog niet helemaal vertrouwd is met de werking van de parlementaire democratie.Want wie had iets gemompeld in de krant? Bart Van Malderen, de fractieleider van de SP.A in het parlement. En wat had hij gezegd ? Dat zijn fractie een amendement ging indienen om de belastingverhoging terug te schroeven. En wanneer ging ze dat doen? Als het betreffende decreet zou worden besproken in het parlement. Had een socialistische minister eerst ‘ja' gezegd en nu ‘neen' geroepen in de media en dus zijn/haar woord niet gehouden? Geenszins. Was er dus een probleem zoals Peeters ons voorhield te geloven? Integendeel. Iedere echte democraat had verheugd moeten zijn dat er eindelijk nog eens een verkozene des volks deed ...

Nog geen abonnee?
Abonneer voordelig om verder te lezen

Lees dS Avond, de digitale krant en Archief+.

Ja, ik neem een proefabonnement

Bekijk onze formules >
Neem een dagkaart >

Reeds abonnee?

Nog niet geregistreerd?

Registreer