Afbraak wenkt voor station Essene-Lombeek

Het schepencollege van Ternat geeft een positief advies voor de afbraak van het voormalige station van Essene-Lombeek. Als ook Stedenbouw dat advies volgt, en daar ziet het naar uit, mag de NMBS het vooroorlogse gebouw slopen. Onlangs raakte bekend dat de NMBS een sloopvergunning had aangevraagd voor het leegstaande gebouw, dat tot tien jaar geleden fungeerde als station. SP.A-raadslid Guido Van Cauwelaert verzette zich fel tegen de afbraak, onder meer omdat het volgens hem om een waardevol gebouw gaat. Het schepencollege volgt die visie niet. 'Het gebouw ligt in een groenzone, wat elke oplossing om het een andere bestemming te geven onmogelijk maakt', zegt schepen Jean Dooms (LVB). 'Het mag niet tot woning worden omgebouwd en ook het OCMW kan er niets mee aanvangen. Het terrein mag, na de afbraak van het station, zelfs niet worden verhard voor parkeergelegenheid.' (rds)